Դիմորդին /

Ծրագրերի վերջնարդյունքներ

"Մասնագիտական մանկավարժություն" (Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա)

 

"Սպորտ" (Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ կինեզիոլոգիա)

 

"Լրագրություն" (Մարզական լրագրություն)

 

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53