Ուսանողին /

Դասացուցակ

Առողջարարական տեխնոլոգիաների, սպորտային տուրիզմի և կառավարման ֆակուլտետ

 

Մարզչամանկավարժական ֆակուլտետ

 

Հեռակա ֆակուլտետ (ՍՄԿ)

 

Հեռակա ֆակուլտետ (ՖԴԱՏ)

 

Մագիստրատուրա (առկա և հեռակա)

 

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ինստիտուտ հետևյալ հասցեով`

  Երևան, Ալեք Մանուկյան 11

  հեռախոս 55-04-53