Կառուցվածք /

Պրոռեկտոր ֆինանսավարչական աշխատանքների գծով

ASIPC

Գևորգյան Վահան Մամիկոնի

  Ծննդյան ամսաթիվ` 26.10.1988թ.

  Հեռ.` + 37410 55 33 10

  Էլ. Փոստ` Կրթությունը

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2019 Ալ-Աբդալյաh Գրուպ ՍՊԸ

  Պաշտոն` Ֆինանսական դեպարտամենտի ղեկավար

 • 2016-2019 ՛՛Հայաստանում եվրոպական քոլեջ՛՛ հիմնադրամ

  Պաշտոն` Տնօրեն

 • 2014-2016 ՛՛Հայաստանում եվրոպական քոլեջ՛՛ հիմնադրամ

  Պաշտոն` Վարչաֆինանսական գծով տնօրեն

 • 2014-2016 ՎԻ ԷՅ ինվեստ սերվիս ՍՊԸ

  Պաշտոն` Կառավարիչ

 • 2014-2016 ՛՛Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ՛՛ հիմնադրամ

  Պաշտոն` Ֆինանսական գծով տնօրեն

 • 2013-2014 ՛՛Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ՛՛ հիմնադրամ

  Պաշտոն` Գլխավոր հաշվապահ

 • 2013-2014 Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալության ՛՛Երևանի Ֆրանկոֆոնիայի թվայնացման կենտրոն՛՛ ներկայացուցչություն

  Պաշտոն` Հաշվապահ

 • 2012-2013 ՛՛Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջ՛՛ հիմնադրամ

  Պաշտոն` Հաշվապահ