Լեզուներ /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Լեզուների ամբիոնը ստեղծվել է 1945 թվականին` բուհի հիմնադրման օրվանից:

Ամբիոնի առաջին վարիչը եղել է Մարկ Լևինը:

Այնուհետև ամբիոնը ղեկավարել են Անահիտ Ղազարյանը, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Քնարիկ Չերնովան, դոցենտ Ստելլա Ալավերդյանը:

Աշխատած դասախոսներից հիշատակման են արժանի Սեդա Ասլանյանը, Լյուբով Եղիազարյանը, Նորա Վարդանովան, Ռոզա Տեր-Մարգարյանը, Կարինե Դանիելյանը, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հանրահայտ դանթեագետ Ռուբեն Ղուլյանը:

Ամբիոնի դասախոսների կողմից հրատարակվել է 100-ից ավել գիտամեթոդական աշխատանքներ, սպորտին վերաբերող գեղարվեստական տեքստերի 8 ձեռնարկ, 6 մեթոդական ցուցումներ, մեթոդական հանձնարարականներ:

ASIPC

  Ծննդյան ամսաթիվ`
  Հեռ.` 010 55 33 10 1-53

ASIPC

Սահակյան Գայանե

02.05.1959 թ.

ասիստենտ

ASIPC

Բադասյան Ալվարդ

12.07.1952 թ.

ասիստենտ

ASIPC

Հունանյան Նարինե

13.04.1983թ.

ասիստենտ

ASIPC

Սաֆարյան Սիրանուշ

09.12.1965թ.

ասիստենտ

ASIPC

Գրիգորյան Զեմֆիրա

20.08.1948թ.

ասիստենտ

ASIPC

Բարսեղյան Անահիտ

03.01.1966թ.

ասիստենտ

ASIPC

Գրիգորյան Ինեսսա

25.10.1961թ.

ասիստենտ

ASIPC

Գարգալոյան Լիլիթ

01.01.1947թ.

ասիստենտ

ASIPC

Մարության Արաքսի

24.02.1978թ.

ասիստենտ

ASIPC

Դանիելյան Նելլի

30.08.1950թ.

ասիստենտ

ASIPC

Գրիգորյան Աշխեն

01.09.1974թ.

դասախոս

ASIPC

Գրիգորյան Անի

16.02.1988թ.

դասախոս

ASIPC

Բաբայան Աննա

27.01.1983թ.

ավագ լաբորանտ

Առկա ուսուցում, Կրեդիտամոդուլային ուսուցում և հեռակա ըստ հաստատված ծրագրերի

  1. Հայոց լեզու
  2. Ռուսաց լեզու
  3. Օտար լեզու (անգլերեն)

Մագիստրատուրա (1 կիսամյակ)

  1. Անգլերեն (թարգմանության հիմունքներ)

  1. Լ.Յու.Չանչուրյան, Ա.Ս.Հովսեփյան, Ա.Ս.Մարության - "English" (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2011
  2. Գ.Մ. Սահակյան, Ա.Ս. Հովսեփյան - "English" (լրացուցիչ նյութեր` մագիստրոսների ինքնուրույն աշխատանքի համար), Երևան, 2012
  3. Л.А. Гаргалоян, З.М. Григорян - Языковые упражнения и игры по русскому языку (методическое пособие), 2012
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Հայոց լեզու և գրականություն)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Ռուսաց լեզու)
Բակալավրի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)
Մագիստրատուրայի տիպային ծրագիր (Անգլերեն)

Խոսքային գործունեության ակտիվացման ուղիները