Պրակտիկայի և կարիերայի բաժին /

Ստորաբաժանումներ

 • կազմակերպել և վերահսկել Ինստիտուտի բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով սովորողների տարբեր փորձառության (պրակտիկաների) կազմակերպման և անցկացման ողջ գործընթացը,
 • կրթական ծրագրերով նախատեսված և Ինստիտուտի ուսումնական պլանի համաձայն տարբեր տեսակի փորձառության (պրակտիկա)` ուսումնական, ճանաչողական, մանկավարժական, մասնագիտական, կլինիկական, գիտամանկավարժական, գիտահետազոտական, նախապատրաստումը, կազմակեր¬պումը և անցկացումը,
 • ինստիտուտի ամբիոնների պրակտիկայի հետ կապված աշխատանքների կոորդինացում, փորձառության (պրակտիկա) ընթացքում անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի` ուսումնական մատյան, ուսանողների ցուցակ, գնահատման տեղեկագիր և այլն, ապահովում,
 • դեկանների, ամբիոնի վարիչների հետ համատեղ փորձառության (պրակտիկա) բազաների և մեթոդիստների կազմի որոշում, պրակտիկայի ընթացքում կատարվելիք առաջադրանքների մշակում, գիտամեթոդական խորհրդակցությունների, մեթոդիստների սեմինարների, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացների ծրագրերի մշակում,
 • փորձառության (պրակտիկա) ընթացքում մեթոդիստների և ուսանողների կատարված աշխատանքների հսկում ու կոորդինացնում,
 • փորձառության (պրակտիկաների) նախապատրաստական աշխատանքների, ընթացքի և պրակտիկայի արդյունքների մասին հաշվետվությունների ներկայացում Ինստիտուտի գիտական խորհրդում,
 • ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ ինստիտուտում տարվող աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը և ամփոփումը,
 • կրթական ծրագրերի արդիականության և շարունակական բարելավման ապահովում շրջանավարտների կարծիքի ուսումնասիրման միջոցով,
 • ինստիտուտի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովում:
ASIPC

Մեսրոպ Բարբարյան

  Ծննդյան ամսաթիվ` 02.02.1981
  Հեռ.` +374553310 1-02
  Էլ. Փոստ` mesropjudo81@mail.ru

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Կրթությունը

 • 1988-1998 ` Հրազդանի Պարույր Սևակի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոց
 • 1998-2002 ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Որակավորում` մարզիչ-մանկավարժ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 2004-ից` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոնը` Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
 • 2010-ից` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոնը` Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
 • 2016-ից-ից` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոնը` Պրակտիկայի և կարիերայի բաժնի պետ

Մարզական գործունեություն

 • 2001 թ. - հանրապետական կարգի մրցավար (ձյուդո)
 • 2003 թ. - ՀՀ սպորտի վարպետ
 • 2011 թ. - Սև գոտի 3-րդ դան
 • 1996-2008 թթ. - Սամբոյի և ձյուդոյի ՀՀ առաջնությունների բազմակի հաղթող և մրցանակակիր
 • 1997 թ. - Սամբոյի պատանիների աշխարհի առաջնության 3-րդ մրցանակակիր
 • 1999 թ. - Սամբոյի պատանիների եվրոպայի առաջնության 2-րդ մրցանակակիր
 • 2007 թ. - Մոսկվայի և Համբուրգի ձյուդոյի սուպեր գավաթների 5-րդ մրցանակակիր
 • 2008 թ. - Ձյուդոյի USA Open առաջնության 3-րդ մրցանակակիր

Գիտական աշխատություններ

 • Հեղինակ է շուրջ գիտական աշխատանքների, մեթոդական և ուսումնական ձեռնարկների ու չափորոշիչների: Գիտական աշխատանքները նվիրված են
ASIPC

Լիլիթ Բաղդասարյան

..19

Բաժնի մասնագետ

 • կազմակերպել և վերահսկել Ինստիտուտի բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով սովորողների տարբեր փորձառության (պրակտիկաների) կազմակերպման և անցկացման ողջ գործընթացը,
 • կրթական ծրագրերով նախատեսված և Ինստիտուտի ուսումնական պլանի համաձայն տարբեր տեսակի փորձառության (պրակտիկա)` ուսումնական, ճանաչողական, մանկավարժական, մասնագիտական, կլինիկական, գիտամանկավարժական, գիտահետազոտական, նախապատրաստումը, կազմակեր¬պումը և անցկացումը,
 • ինստիտուտի ամբիոնների պրակտիկայի հետ կապված աշխատանքների կոորդինացում, փորձառության (պրակտիկա) ընթացքում անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի` ուսումնական մատյան, ուսանողների ցուցակ, գնահատման տեղեկագիր և այլն, ապահովում,
 • դեկանների, ամբիոնի վարիչների հետ համատեղ փորձառության (պրակտիկա) բազաների և մեթոդիստների կազմի որոշում, պրակտիկայի ընթացքում կատարվելիք առաջադրանքների մշակում, գիտամեթոդական խորհրդակցությունների, մեթոդիստների սեմինարների, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման դասընթացների ծրագրերի մշակում,
 • փորձառության (պրակտիկա) ընթացքում մեթոդիստների և ուսանողների կատարված աշխատանքների հսկում ու կոորդինացնում,
 • փորձառության (պրակտիկաների) նախապատրաստական աշխատանքների, ընթացքի և պրակտիկայի արդյունքների մասին հաշվետվությունների ներկայացում Ինստիտուտի գիտական խորհրդում,
 • ուսանողների և շրջանավարտների կողմից աշխատանք գտնելու հիմնախնդիրների ուղղությամբ ինստիտուտում տարվող աշխատանքների կազմակերպումը, համակարգումը և ամփոփումը,
 • կրթական ծրագրերի արդիականության և շարունակական բարելավման ապահովում շրջանավարտների կարծիքի ուսումնասիրման միջոցով,
 • ինստիտուտի ուսանողների, շրջանավարտների և պոտենցիալ գործատուների միջև արդյունավետ կապի ապահովում: