Կինեզիոլոգիա /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Ամբիոնը հիմնադրվել է 1945թ-ին` որպես Հիգիենայի և բուժական վերահսկողության ամբիոն: Առաջին վարիչը և հիմնադիրը եղել է բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գուրգեն Արմենակի Մինասյանը:

1947թ. միավորվել է Բուժական ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի հետ՝ անվանվելով Բուժվերահսկողության և բուժական ֆիզկուլտուրայի ամբիոն, որից հետո վերանվանվել է Սպորտային բժշկության ամբիոն:

Ամբիոնում աշխատած առավել մեծ գիտամանկավարժական ծառայություններ ունեցող դասախոսներից են՝ դոցենտ Լ. Գևորգյանը, բ.գ.թ., դոցենտ Ի. Օգանովան, կ.գ.թ., դոցենտ Հ. Մանուկյանը և ուրիշներ:

1996թ. ամբիոնում բացվում է «Կինեզիոլոգիա» մասնագիտությունը:

2004թ. ամբիոնին կից ստեղծվում է «Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա» մասնագիտությունը և ամբիոնը վերանվանվում է՝ Կինեզիոլոգիայի և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոն:

2008թ. «Ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա» մասնագիտությունն առանձնանում է և ամբիոնը անվանվում է Կինեզիոլոգիայի ամբիոն:

Վերջին 10 տարիների ընթացքում ամբիոնում պաշտպանվել են 1 դոկտորական և 7 թեկնածուական ատենախոսություններ, թեզեր, տպագրվել են ավելի քան 200 գիտական հոդվածներ` հանրապետական և միջազգային գիտական ժողովածուներում:

Այսօր ամբիոնում աշխատում են՝ 1 բժշկական գիտությունների դոկտոր, 2 բժշկական գիտությունների թեկնածու, 3 կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 2 մանկավարժական գիտությունների թեկնածու:

Ամբիոնի կրթական ծրագիրն է. բակալավրիատի համար՝ Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ Կինեզիոլոգիա և տալիս է Սպորտի բակալավրի որակավորում, իսկ մագիստրատուրայի համար՝ Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա՝ Կինեզիոլոգիա և տալիս է Սպորտի մագիստրոսի որակավորում:

Ամբիոնը թողարկում է հետևյալ մասնագետներ՝ կինեզիոթերապիստներ (առողջ ապրելակերպի մասնագետներ, արտադրական-առողջարարական մարմնամարզության մասնագետներ,մերսողներ, բուժական ֆիզիկական կուլտուրայի հրահանգիչներ): Ամբիոնի աշխատակիցները համագործակցում են առաջատար ռեաբիլիտացիոն կենտրոնների, ինչպես նաև քաղաքային պոլիկլինիկաների և հիվանդանոցների հետ:

Ուսուցման ձևաչափը՝

• 4 տարի բակալավրիատ,

• 1 տարի մագիստրատուրա (ստացիոնար և հեռակա բաժիններ):

2013թ. մինչ օրս Կինեզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչն է մ.գ.թ., պրոֆեսոր Ա.Ս. Մարտիրոսյանը:

ASIPC

Նալբանդյան Գևորգ

  Ծննդյան տարեթիվ`
  Հեռ.` +37410 553310 1-36
  Էլ. Փոստ` gevorg.nalbandyan@sportedu.am
Ամուսնացած է, ունի 1 դուստր

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Կրթությունը

 • 1991-1995` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Որակավորում -
 • 1995-1998` – Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 1996-1999՝ Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
 • 1999 թ.` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Սպորտային բժշկության և կինեզիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
 • 1999-2009` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Անատոմիայի և կենսամեխանիկայի ամբիոնի դասախոս
 • 2009-2020` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Անատոմիայի և կենսամեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ
 • 1999–2013` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն - Մերսման առարկայի դասախոս
 • 2000-2009` ՀՀ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտի
  Պաշտոն - Ավանդական և Այլընտրանքային բժշկության ամբիոնի դասախոս
 • 2009-2012` ՀՀ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտի
  Պաշտոն - Ավանդական և Այլընտրանքային բժշկության ամբիոնի դոցենտ
 • 2012-2013` Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանի
  Պաշտոն - Սպորտային բժշկության և վնասվածքաբանության ամբիոնի դոցենտ
 • 2013` Երևանի Պետական Բժշկական համալսարան
  Պաշտոն - Հաշմանդամային սպորտի կրթական խմբի դոցենտ
 • 2020-ից` Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
  Պաշտոն - Կինեզիոլոգիայի ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Վերապատրաստումներ

 • 1991-1992 - Սպորտային և բուժական մերսման լրիվ դասընթաց:
 • 2001թ. - Ոտնաթաթերի ռեֆլեքսոթերապիայի դասընթացներ:
 • 2002-2003թթ. և 2011թ. - ՀՀ ԱԱԻ, Մասնագիտացման և կատարելագործման դասընթացներ:
 • 2008թ.- ՉԺՀ, ‹‹Բժշկական ինստիտուտների երիտասարդ մասնագետների դասընթացներ›:
 • 2012թ.- Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, ‹‹Բուժական մերսման›› վերապատրաստման դասընթացներ:
 • 2012թ.- Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, Կատարելագործման դասընթաց՝ ‹‹Կինեզոթերապիստների կատարելագործում›› թեմայով:
 • 2016թ.- Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, կատարելագործման դասընթաց՝ ‹‹Հենաշարժային ապարատի հիվանդություններ: Վերականգնողական բժշկության ընդհանուր մոտեցումները սպորտում›› թեմաներով:
 • 2017թ.- Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ‹‹Կինոզիոթերապիայի առանձնահատկություններ վնասվածքաբանության և նյարդաբանության մեջ›› կարատելագործման դասընթաց:
 • 2017թ.- ՀՀ Առողջապահության նախարարություն և Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ‹‹Կինոզիոթերապիայի արդի մոտեցումները վերականգնողական և սպորտային բժշկության մեջ›› սեմինար:
 • 2017թ.- Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության արդիականացում և բարելավում» թեմայով սեմինար:
 • 2018թ.- Սպորտային բշժկության դասընթացներ:
 • 2018թ.- ‹‹Հենաշարժողական համակարգի ախտաբանական վիճակների ախտորոշումը և ռեաբիլիտացիայի մոտեցումները›› գիտագործնական սեմինար:
 • 2019թ.- ՀՀ Առողջապահության նախարարություն և Մ.Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ‹‹Մարզիկների մոտ գանգուղեղային վնասվածքների, ախտորոշման, վարման և ռեաբիլիտացիայի առանձնահատկությունները›› սեմինար:

Կոչումներ և պարգևներ

 • 2006 - ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
 • 2009 - ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում
ASIPC

Գրիգորյան Ստեփան

12.07.1951

ԲԳԴ, պրոֆեսոր

ASIPC

Պետրոսյան Տիգրան

07.07.1969

ԲԳԹ, դոցենտ

ASIPC

Ղարիբյան Արևիկ

26.12.1979

ԿԳԹ, դոցենտ

ASIPC

Խաչատրյան Լիդիյա

31.07.1967

ԲԳԹ, դոցենտ

ASIPC

Ղուլյան Հասմիկ

12.06.1974

ՄԳԹ, ասիստենտ

ASIPC

Գրիգորյան Մարիյա

08.03.1982

ԿԳԹ, ասիստենտ

ASIPC

Մուրադյան Արփինե

12.08.1976

ասիստենտ

ASIPC

Օհանջանյան Աշխեն

23.10.1982

դասախոս

ASIPC

Մկրտչյան Հասմիկ

28.01.1979

դասախոս

ASIPC

Խաչատրյան Մեղմիկ

16.01.1986

դասախոս

ASIPC

Բաբայան Նարինե

25.06.1976

դասախոս

ASIPC

Դունոյան Արայիկ

13.05.1983

դասախոս

ASIPC

Խաչատրյան Նունե

08.06.1985

դասախոս

ASIPC

Ասծատրյան Գայանե

28.05.1971

լաբորանտ

ASIPC

Քարամյան Մարգարիտ

25.08.1975

դասախոս

ASIPC

Մինասյան Գոհար

18.05.1993

դասախոս

ASIPC

Մանուկյան Արման

11.01.1979

դասախոս

ASIPC

Աբրահամյան Աննա

26.11.1993թ

լաբորանտ

ASIPC

Գյորգյան Ալինա

20.05.1977

ավագ լաբորանտ

ASIPC

Հակոբյան Լաուրա

07.10.1997թ

լաբորանտ

Բակալավրիատ

I կուրս

 1. Կինեզիոլոգիայի հիմունքներ
 2. Մերսման հիմունքներ
 3. Սպորտային դիետոլոգիա
 4. Առողջարարական ֆիզիկակլան կուլտուրա

II կուրս

 1. Մերսման հիմունքներ
 2. Ընդհանուր և մասնակի ախտաբանություն
 3. Բուժական ֆիզկուլտուրա
 4. Աշխատանքային թերապիա
 5. Առաջին բուժօգնություն

III կուրս

 1. Սպորտային մերսում
 2. Ներքին հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 3. Նյարդային հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 4. Մանկական հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 5. Ողնաշարային հիվանդությունների և վնասվածքների կինեզիոթերապիա
 6. Կինեզիոթերապիայի պասիվ մեթոդները
 7. Ֆիզիոթերապիա
 8. Արևելյան մերսում
 9. 1-ին բուժօգնություն
 10. Օրթոպեդիկ հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 11. Կլինիկական պրակտիկա

IV կուրս

 1. Նյութափոխանակության և ներզատական համակարգի հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 2. Հետվիրահատական շրջանի ռեաբիլիտացիա
 3. Ինտեգրատիվ ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա
 4. Կինեզիոթերապիան գինեկոլոգիայում և մանկաբարձությունում
 5. Կլինիկական պրակտիկա

Հեռակա ուսուցում

I կուրս

 1. Կինեզիոլոգիայի հիմունքներ
 2. Բուժական ֆիզկուլտուրա

II կուրս

 1. Ֆիզիոթերապիա
 2. Աշխատանքային թերապիա
 3. Դիետոլոգիա
 4. Մերսման հիմունքներ
 5. Ընդհանուր և մասնակի ախտաբանություն

III կուրս

 1. Վնասվածքաբանություն
 2. Ողնաշարային հիվանդությունների և վնասվածքների կինեզիոթերապիա
 3. Մերսման հիմունքներ
 4. Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա

IV կուրս

 1. Ինտեգրատիվ ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա
 2. Նյարդային հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 3. Մանկական հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 4. Կինեզիոթերապիան գինեկոլոգիայում և մանկաբարձությունում
 5. Կլինիկական պրակտիկա

V կուրս

 1. Ողնաշարային հիվանդությունների և վնասվածքների կինեզիոթերապիա
 2. Նյութափոխանակության և ներզատական հիվանդությունների կինեզիոթերապիա
 3. Ինտեգրատ ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա
 4. Առաջին բուժօգնություն
 5. Կլինիկական պրակտիկա

Մագիստրատուրա

 1. Գիտահետազոտական գործունեության մեթոդիկա
 2. Ֆիզիկական ռեաբիլիտացիայի համակարգում թեստավորումն ու ախտորոշումը
 3. Ապացուցողական բժշկության հիմունքները կինեզիոթերապիայում և կինեզիոլոգիական գիտական հետազոտություններում

 1. Ս.Վ. Գրիգորյան, Ք.Ա. Նեբոգովա - Բուժական ֆիզկուլտուրա, Ուսումնական ձեռնարկ, 2010
 2. А.Г.Бадалян, Ա.Ս. Մարտիրոսյան - Մանկական մերսում, Ուսումնական ձեռնարկ, 2010
 3. Ա.Ե. Մուրադյան - Ֆիզիկական վարժությունների առանձնահատկությունները հղիության և հետծննդյան շրջաններում, Մեթոդական ձեռնարկ, 2010
 4. Ս.Վ. Գրիգորյան, Տ.Ռ. Պետրոսյան - Ընդհանուր ախտաբանություն, Ուսումնական ձեռնարկ, 2012
 5. Հ.Է. Ղուլյան, Յու.Գ. Գրիգորյան - Համատեղ ֆիզիկական վարժությունների ծնողների և երեխաների համար, ՈՒսումնական ձեռնարկ, 2012
 6. Գ. Մ. Առաքելյան, Տ. Ն. Մարգարյան - Ֆիզկուլտուրային-առողջարարական միջոցառումները մանկատան օրվա ռեժիմում, Ուսումնական ձեռնարկ, 2012
 7. С.В.Григорян - Питания футболистов. Ուսումնական ձեռնարկ, 2012
 8. Ա.Մ.Ղարիբյան - Մկանների, ոսկրերի, կապանների կլինիկական հետազոտում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2014
 9. Հ.Է. Ղուլյան - Մերսումը սպորտում, ՈՒսումնական ձեռնարկ, 2018
 10. Ա.Մ.Ղարիբյան - Մկանների մանուալ թերապիա կինեզիոլոգների համար, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019
Կինեզիոլոօգիայի հիմունքներ /1-ին կուրս/
Մերսման հիմունքներ /2-րդ կուրս/
Առողջարարական ֆիզիկական կուլտուրա /2-րդ կուրս/
Մանկական հիվանդություններ /3-րդ կուրս-հեռակա/
Սպորտային մերսում /3-րդ կուրս/
Բուժական ֆիզկուլտուրա /4-րդ կուրս/
Նյարդային հիվանդություններ /4-րդ կուրս-հեռակա/
Ինտեգրատիվ ռեաբիլիտացիա /4-րդ կուրս/
Վիրաբուժական հիվանդությունների և վնասվածքների կինեզիոթերապիա /հեռակա/
Ընդհանուր ախտաբանություն /2-րդ կուրս/

Հենաշարժողական համակարգի խանգարումների ֆիզիկական ռեաբիլիտացիա:

Մարզական վնասվածքների կանխարգելում և ռեաբիլիտացիա: