Ֆակուլտետներ /

Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

2003թ. ինստիտուտի «Մանկավարժական» ֆակուլտետի հիման վրա ստեղծվեց «Մարզաառողջարարական» ֆակուլտետը, որի դեկան ընտրվեց պրոֆեսոր Անահիտ Ալբերտի Հարությունյանը:

2016թ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտը վերանվանվեց Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ՝ դառնալով հիմնադրամ: Տեղի ունեցան նաև կառուցվածքային փոփոխություններ: «Մարզաառողջարարական» ֆակուլտետը վերանվանվեց «Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաներ» ֆակուլտետի:

Ֆակուլտետն այժմ ղեկավարում է մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Էդգար Գալտագազյանը:

Ֆակուլտետը ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի մասնագիտությանը զուգահեռ պատրաստում է կինեզիոլոգներ և ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի մասնագետներ:

2017-2018 ուստարում ֆակուլտետում սովորում է 571 ուսանող, որից

    - պետական պատվերով` 94, որից 3 արտերկրի ուսանող

   - վճարովի հիմունքներով` 477, որից 8 արտերկրի ուսանող:

ASIPC

Լուսինե Ստեփանյան

  Ծննդյան ամսաթիվ` 30.01.1977
  Հեռ.` +374553310 1-02
  Էլ. Փոստ` Lusine.Stepanyan@sportedu.am

Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Դոցենտ

Կրթությունը

 • 1983-1993` Երևանի N 5 դպրոց (գերազանցության ատեստատ, արծաթե մեդալ)
 • 1993-1998` Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
 • 2004-2009` ԵՊՀ մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն, Հայցորդ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 1999-2000, 2004-2010` ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ մարդու և կենդանիների Ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
  Պաշտոնը` գիտաշխատող
 • 2011-ից առ այսօր` ԵՊՀ փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիա
  Պաշտոնը` գիտ.աշխատող
 • 2010-ից առ այսօր` ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
  Պաշտոնը` Դոցենտ
 • 2008-2020` Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի ֆիզիոլոգիայի և սպորտային բժշկության ամբիոն
  Պաշտոնը` Դոցենտ
 • 2007-2010 թթ.` ՀՊՃՀ հենակետային վարժարան
  Պաշտոնը` կենսաբանության ուսուցիչ
 • 2012-ից առ այսօր` ՀՀ Արդարադատության նախարարության «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
  Պաշտոնը` դասախոս
 • 2012-2018 թթ.` ՀՀ ՊԿԱ, քաղ. ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագրեր
  Պաշտոնը` դասախոս
 • 2015-2019թթ.` ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
  Պաշտոնը` դասախոս
 • 2018 թ` Արցախ, քաղ.ծառայության աշխատակիցների վերապատրաստում
  Պաշտոնը` դասախոս
 • 2020-ից` Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
  Պաշտոնը` Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան

Պետական մրցանակներ, պատվավոր կոչումներ և գիտական աստիճաններ

 • 1995-1998թթ ` Լ.Ա.Օրբելու անվան կրթաթոշակ
 • 2007 թ.` «Լոմոնոսով-2007» պատվոգիր
 • 2009 թ.` Կենսաբանական գիտ. թեկնածու, ”Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա” Գ.00.03. մասնագիտությամբ, ՀՀ գիտությունների ակադեմիա
 • 2012, 2014 թթ.` Marquis Who's Who գիտական հարթակի կողմից ճանաչված աշխարհի 100 լավագույն գիտնականներ մրցանակ
 • 2019թ` ԵՊՀ 100-ամյակի շրջանակներում շնորհակալագիր կրթության և գիտության ոլորտում ունեցած ներդրման և զարգացման համար

Մասնագիտական վերապատրաստումներ

 • 2019 թ. դեկտեմբեր 3` Երևան, Հայաստան EFT: էմոցիոնալ ազատության տեխնիկա
 • 2019 թ. նոյեմբերի 20` Երևան, Հայաստան «Գեշտալտ մոտեցումը սպորտում»
 • 2019 թ. նոյեմբերի 25-26` «Բուհերում աշխատակազմի միջազգային շարժունության խթանում» խորագրով տարածաշրջանային սեմինար
 • 2019 թ. սեպտեմբեր 28` Վախեր: Դրանց պատճառները, կանխարգելման և բուժման ձևերը:
 • 2019թ. հուլիսի 1-7` Հունաստան, Օլիմպիա ֆիզիկական կրթություն իրականացնող բուհերի դասախոսների 13-րդ միջազգային գիտաժողով
 • 2019թ. ապրիլի 30-մայիսի 2` Հայաստան, Երևան, Տարբեր մասնագետներից կազմված խումբ, միջանձնային և միջմասնագիտական հարաբերությունները նման խմբերում
 • 2018թ. ապրիլի 16-19` Հայաստան, Երևան, Վաղ մանկական տարիքի երեխաների հոգեբուժական, ծնողավարության գնահատում, ծնող-երեխա առաջնային հարաբերություններ: Մանկական տրավմա: Մոտեցումներ և հետևանքներ:
 • 2017 թ. հոկտեմբերի 2-4` Երևան, Հայաստան, Նորարարությունների և մրցունակության հիմքը բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային սեմինար ֆիզիկական կրթության և սպորտի ոլորտում մասնագիտական կրթության կատարելագործման ծրագրի շրջանակներում:
 • 2017թ հուլիսի 3-15` Լեհաստան, Ուստկա: Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց “Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների մեթոդաբանության ժամանակակից գիտական խնդիրները” խորագրով (4-րդ փուլ):
 • 2017 մարտի 18-19` Հայաստան, Երևան: «Սոցիալական միջավայր. Վարվեցողության կարծրատիպեր» թեմայով գիտագործնական սեմինար, կազմակերպված ՀՀ Առողջապահության նախարարության, ՊՀՀԱ և ԱԱԲՄՀԱ –ի կողմից:
 • 2016 թ. Փետրվար 23-26` «Հայաստանում ներդրումային միջավայրի փոփոխություններ» ծրագրի շրջանակներում “Կարգավորման ոլորտում տեսուչներից պահանջվող հմտություններ” խորագրով վարպետաց դաս-թրենինգ:
 • 2016 թ. Մայիսի 15-18` Երևան, Հայաստան Մարզական գործունեության բժշկական կրթության սեմինար
 • 2016 թ. հունիսի 6-11` Երևան, Հայաստան «Ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքի մոտիվացիայի ախտորշում և զարգացում» խորագրով սեմինար
 • 2016 թ. Հուլիս 7-16` Սլովակիա, Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց-գիտաժողով, «Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների նոր մոտեցումները» խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, դասավանդման նոր մոտեցումներին և մեթոդներին, միջգիտակարգային գիտելիքի դերին կրթության մեջ (3-րդ փուլ):
 • 2016 թ.Հուլիս 3-7` ԵԽ գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բանտերում առողջ ապրելակերպի խթանմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ» թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման ծրագիր:
 • 2016 թ. Հոկտեմբեր 24-26` ԵԽ գրասենյակի կողմից կազմակերպված «Բանտերում առողջ ապրելակերպի խթանմանն ու հիվանդությունների կանխարգելմանն ուղղված գործողություններ” թեմայով դասընթացավարների վերապատրաստման ծրագիր:
 • 2016 թ. նոյեմբերի 1 - դեկտեմբերի 30` «Կառավարչական հմտությունների զարգացումը գեշտալտ ուղղությունում» գործնական դասընթաց:
 • 2015 թ. հուլիսի 5-19` Իտալիա, Մասաֆրա քաղաքում Լեհաստանի Վարմիա և Մազուրի համալսարանի և Իտալիայի Բարիի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց, “Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրսները” խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, կրթության կառավարմանը (2-րդ փուլ):
 • 2011-2015 թթ.` ԵՊՀ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր:
 • 2014 հունիսի 29- հուլիսի 14` Լեհաստան, Ուստկա քաղաքում Վարմիա և Մազուրի համալսարանի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց “Հումանիտար և սոցիալական գիտությունների արդի հիմնախնդիրները” խորագրով, նվիրված Բոլոնյան գործընթացի ռազմավարություններին, կրթության կառավարմանը (1-ին փուլ):
 • 2012 թ.` Երևան, Հայաստան «Բարձրագույն կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ և որակի ապահովում», որակավորման բարձրացման և վերապատրաստման դասընթաց

Դրամաշնորհներ

 • 2004-2007 թթ.` Դեռահասային ագրեսիվության հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե)
 • 2008-2010 թթ.` Դեռահասային կոնֆլիկտայնության հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների հետազոտություն ( ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե)
 • 2013-2015 թթ.` Անձի տարածական կողմնորոշման ձևավորման առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական միջավայրում (ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
 • 2015-2017 թթ.` Անձի տարածաժամանակային ընկալման փոխակերպումները մասնագիտական գործունեության արդի միջավայրում: (ՀՀ ԿԳՆ Գիտությունների պետական կոմիտե):
 • 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 թթ.` գիտաժողովների և մասնագիտական վերապատրաստումների մասնակցության դրամաշնորհներ “Գ. Գուլբենկյան” հիմնադրամի, ԵՊՀ, ԳՊԿ, FENS, IBRO, Լեհաստանի Վարմինսկո-Մազուրսկի համալսարան

Գիտական աշխատություններ

 • Հեղինակ է 133 գիտական հոդվածների և մեթոդական ձեռնարկների: