Միջազգային համագործակցության և զարգացման ծրագրերի բաժին /

Կառուցվածք

 • Արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների և գիտական կենտրոնների հետ համագործակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի բանակցային գործընթացների կազմակերպում,
 • Ինստիտուտի միջազգային գործունեության համակարգում, միջազգային ծրագրերի իրականացման կազմակերպում և կատարման վերահսկողություն
 • ՀՀ ԿԳ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման հետ համագործակցելով՝ արտասահմանյան ուսանողների ամենամյա ընտրության և ընդունելության կազմակերպում
 • Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրայի ակադեմիաների, ինստիտուտների և մարզական կազմակերպությունների հետ համագործակցում
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ գործունեության ծրագրերի մշակում, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների հետ համագործակցելով ուսանող-մարզիկների, ասպիրանտների, մարզիչների, և դասախոսկան կազմի ներկայացուցիչների միջազգային փոխանակությունների և փոխայցելությունների իրագործում
 • Ինստիտուտի և օտարերկրյա բուհերի, գիտական հիմնարկների, գերատեսչությունների, իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց միջև պայմանագրերի (համաձայնագրերի, ինչպես նաև համագործակցության ծրագրերի, պլանների) նախապատրաստման կազմակերպումը և կնքված պայմանագրերի պահանջների, պարտավորությունների կատարման վերահսկողության իրականացնումը իր իրավասությունների շրջանակներում
 • Ինստիտուտում կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ դասախոսություններ կարդալու նպատակով օտարերկրյա մասնագետների հրավերների ձևակերպում, նրանց գրանցում, և հրամանագրում, նրանց կեցության պայմանների կազմակերպում, ըստ անհրաժեշտության նաև նրանց գործունեության վերաբերյալ վկայագրերի հանձնում,
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության կողմից տարվող գիտահետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև գիտական ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում
 • Նորարարական ծրագրերի իրականացման և ինստիտուտի կողմից ստեղծված գիտահետազոտական արդյունքերի պատենտավորման ու առևտրայնացման աջակցում,
 • Գիտության զարգացման այլընտրաքային ֆինանսավորման աղբյուրների ձեռքբերման միջոցառումների իրականացում,
 • Գիտահետազոտական արդյունքների հրապարակումների կազմակերպում,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված աշխատանքների իրականացում
ASIPC

Արմինե Գուրգենի Սարգսյան

  Ծննդյան տարեթիվ` 26.06.1976թ
  Հեռ.` +374 10 553310
  Էլ. Փոստ` armine.sargsyan@sportedu.am
Ամուսնացած է, ունի 2 երեխա

Կրթությունը

 • 1991-1996` Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան)
  Որակավորում - Անգլերեն լեզվի թարգմանիչ, ուսուցիչ, ֆրանսերեն լեզվի մասնագետ

Աշխատանքային գործունեությունը

 • 1995-1997` Մուշեղ Իշխանի անվան N 5 հիմնական դպրոց
  Պաշտոն՝ Անգլերեն լեզվի ուսուցիչ
 • 2002-2003` Երևանի "Հայբուսակ" համալսարան
  Պաշտոն՝ Անգլերեն լեզվի դասախոս
 • 2004-2015` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ թարգմանիչ
 • 2015-2016` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Միջազգային կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ
 • 2016-ից մինչ այժմ` Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ
  (Այժմ՝ Հայաստանի Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ)
  Պաշտոն՝ Միջազգային գիտատեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար

Որակավորում

 • 2012թ. – Հավաստագիր. «Բարձրագույն կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ ու որակի ապահովում» թեմայով վերապատրաստում
 • 2012թ. – Հավաստագիր. «Կրթական ծրագրերի որակի ապահովման ներքին համակարգի գործիքակազմերի, կարգերի գործունեության արդյունավետության և կրթական միջավայրի գնահատման մեթոդներ» թեմայով վերապատրաստում
 • 2014թ. – Հավաստագիր. «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով վերապատրաստում

Հասարակական գործունեություն

 • 2006թ-ից մինչ այժմ հանդիսանում է Հայաստանի Ազգային Օլիմպիական Ակադեմիայի համակարգող
ASIPC

Ալլա Գրիգորյան

..19 թ

Կրթական ծրագրերի պատասխանատու

 • Արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների և գիտական կենտրոնների հետ համագործակցության պայմանագրերի և համաձայնագրերի բանակցային գործընթացների կազմակերպում,
 • Ինստիտուտի միջազգային գործունեության համակարգում, միջազգային ծրագրերի իրականացման կազմակերպում և կատարման վերահսկողություն
 • ՀՀ ԿԳ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման հետ համագործակցելով՝ արտասահմանյան ուսանողների ամենամյա ընտրության և ընդունելության կազմակերպում
 • Ռուսաստանի Դաշնության և ԱՊՀ երկրների ֆիզիկական կուլտուրայի ակադեմիաների, ինստիտուտների և մարզական կազմակերպությունների հետ համագործակցում
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ գործունեության ծրագրերի մշակում, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպանությունների և հյուպատոսական հիմնարկների հետ համագործակցելով ուսանող-մարզիկների, ասպիրանտների, մարզիչների, և դասախոսկան կազմի ներկայացուցիչների միջազգային փոխանակությունների և փոխայցելությունների իրագործում
 • Ինստիտուտի և օտարերկրյա բուհերի, գիտական հիմնարկների, գերատեսչությունների, իրավաբանական ու ֆիզիկական անձանց միջև պայմանագրերի (համաձայնագրերի, ինչպես նաև համագործակցության ծրագրերի, պլանների) նախապատրաստման կազմակերպումը և կնքված պայմանագրերի պահանջների, պարտավորությունների կատարման վերահսկողության իրականացնումը իր իրավասությունների շրջանակներում
 • Ինստիտուտում կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ դասախոսություններ կարդալու նպատակով օտարերկրյա մասնագետների հրավերների ձևակերպում, նրանց գրանցում, և հրամանագրում, նրանց կեցության պայմանների կազմակերպում, ըստ անհրաժեշտության նաև նրանց գործունեության վերաբերյալ վկայագրերի հանձնում,
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության կողմից տարվող գիտահետազոտական աշխատանքների, ինչպես նաև գիտական ստորաբաժանումների գործունեության համակարգում
 • Նորարարական ծրագրերի իրականացման և ինստիտուտի կողմից ստեղծված գիտահետազոտական արդյունքերի պատենտավորման ու առևտրայնացման աջակցում,
 • Գիտության զարգացման այլընտրաքային ֆինանսավորման աղբյուրների ձեռքբերման միջոցառումների իրականացում,
 • Գիտահետազոտական արդյունքների հրապարակումների կազմակերպում,
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված աշխատանքների իրականացում
Inclusive Practices ոչ կոմերցիոն կազմակերպություն
Չինաստանի ֆիզիկական կրթության և սպորտի մայրաքաղաքային համալսարան
Ղազախստանի սպորտի և տուրիզմի Ակադեմիա
Թոմաս Մոռ Մեչելեն – Անտվերպեն vzw, Թոմաս Մոռ Քեմպեն vzw (Բելգիա)
Պրիդնիպրովսկի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ակադեմիայի (Ուկրաինա)
Ուրալի ֆիզիկական կուլտուրայի պետական համալսարանի (Ռուսաստան)
Ֆիզիկական կուլտուրայի Վոլգոգրադի պետական ակադեմիա
Վոլգոգրադի պետական տեխնիկական համալսարան
Պետական սոցիալ-հումանիտար համալսարան (Ռուսաստան)
Գրոդնիի պետական բժշկական համալսարան (Բելոռուս)
Սպորտի և ֆիզիկական դաստիրակության Վրաստանի պետական համալսարան
Մոլդովայի հանրապետության ֆիզիկական դաստիրակության և սպորտի պետական համալսարան
Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, երիտասարդության Ռուսաստանի պետական համալսարան
Դոնբասի պետական մեքենաշինության ակադեմիա (Ուկրաինա)
Մանկավարժական համալսարանների եվրասիական ասոցիացիա
Սպորտի և տուրիզմի ղազախական ակադեմիա (Ալմաթա)
Կիրգիզական պետական համալսարան
Սպորտային մանկավարժության լատվիական ակադեմիա
Թուրքմենստանի սպորտի և տուրիզմի ազգային ինստիտուտ
Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և տուրիզմի Սմոլենսկի պետական ակադեմիա
Տաջիկստանի Ս.Ռոխիմովի անվան ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտ
Ֆիզիկական կուլտուրայի Ուզբեկստանի պետական ինստիտուտ
Ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և տուրիզմի Սմոլենսկի պետական ակադեմիա
Չեբոկսարի էկոնոմիկայի և մենեջմենտի ինստիտուտի ֆիզ. դաստիարակության ամբիոն
Ավանդական բժշկության համալսարան
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն
Ֆիզիկական կուլտուրայի բելառուսական պետական համալսարան