Հատուկ բաժին /

Ստորաբաժանումներ

 • Բոլոր ուսանողները հաշվառվում են հատուկ բաժնում և նրանց ներկայությամբ լրացվում են Տ-2 ձևի անձնական քարտերը:
 • Ընդունող հանձնաժողովից անձնական գործերը ստանալուց հետո կատարվում է հրամանից քաղվածք և դրվում է ուսանողի անձնական գործի մեջ:
 • Բոլոր 1-ին կուրսեցիների հետ տարվում է բացատրական աշխատանք` զինապարտության օրենքների և զինկոմիսարիատ ներկայանալու վերաբերյալ:
 • ՀՀ բոլոր զինկոմիսարիատներ են ներկայացվում Ձև-26 տեղեկանքներ` 1-ին կուրս ընդունված ուսանողների տարկետումը ձևակերպելու համար, այնուհետև պարբերաբար, տարին մեկ անգամ զինկոմիսարիատներից ներկայացված ցուցակների համաձայն և Տ-2 քարտերը ստուգելուց, համեմատելուց հետո, ըստ բնակավայրի` զինկոմիսարիատներ են տրվում բոլոր զինակոչիկ ուսանողների Ձև-26 տեղեկանքը` տարկետման իրավունքից օգտվելու մասին:
 • Ուսանողի ինստիտուտից հեռացվելու դեպքում, երեք օրվա ընթացքում, հրամանի քաղվածքի հետ մեկտեղ տեղեկացվում է զինկոմիսարիատ` ըստ ուսանողի բնակության վայրի:
 • Անհրաժեշտության դեպքում տրվում են տեղեկանքներ բոլոր կուրսերի ուսանողներին` տարբեր գերատեսչություններ ներկայացնելու համար:
 • Հեռակա ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները հաշվառվում են:
 • Ինստիտուտի հեռացված ուսանողների և շրջանավարտների անձնական գործերը ձևակերպվում, կարվում և հանձնվում են արխիվ:
 • Բաժնում պետական քննություններից առաջ կատարվում է նախապատրաստական աշխատանք, ստուգվում են անուն-ազգանունները անձնագրերի հետ` դիպլոմները ձևակերպելու համար:
 • Ուսանողների վերականգնվելու դեպքում պահանջվում և ստուգվում են բոլոր փաստաթղթերը:
 • Դիպլոմները, հաշվառման, հանձնման փաստաթղթերը հատուկ հաշվառման փաստաթղթեր են և պահվում են բաժնում` չհրկիզվող պահարանում:
 • Ատեստատների, դիպլոմների, հավելվածների պատճեները դրվում են անձնական գործերի մեջ:
 • Հաշվառվում են աշխատանքի ընդունվող բոլոր զինակոչիկները և զինապարտները, ամրագրվում են այն աշխատողները, որոնք օրենքով ունեն այդ իրավունքը:
 • Բաժինը կատարում է տարկետումից չօգտվող, ազգային բանակ մեկնող և զորացրվող ուսանողների հրամանների ձևակերպումը:
 • Բաժինը ձևակերպում է բուժական ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչների վկայականները:
 • Դիպլոմների ստացման և հանձնման վերաբերյալ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացվում է համապատասխան հաշվետվություն:
ASIPC

Անժելա Սուրենի Կարապետյան

 • Բոլոր ուսանողները հաշվառվում են հատուկ բաժնում և նրանց ներկայությամբ լրացվում են Տ-2 ձևի անձնական քարտերը:
 • Ընդունող հանձնաժողովից անձնական գործերը ստանալուց հետո կատարվում է հրամանից քաղվածք և դրվում է ուսանողի անձնական գործի մեջ:
 • Բոլոր 1-ին կուրսեցիների հետ տարվում է բացատրական աշխատանք` զինապարտության օրենքների և զինկոմիսարիատ ներկայանալու վերաբերյալ:
 • ՀՀ բոլոր զինկոմիսարիատներ են ներկայացվում Ձև-26 տեղեկանքներ` 1-ին կուրս ընդունված ուսանողների տարկետումը ձևակերպելու համար, այնուհետև պարբերաբար, տարին մեկ անգամ զինկոմիսարիատներից ներկայացված ցուցակների համաձայն և Տ-2 քարտերը ստուգելուց, համեմատելուց հետո, ըստ բնակավայրի` զինկոմիսարիատներ են տրվում բոլոր զինակոչիկ ուսանողների Ձև-26 տեղեկանքը` տարկետման իրավունքից օգտվելու մասին:
 • Ուսանողի ինստիտուտից հեռացվելու դեպքում, երեք օրվա ընթացքում, հրամանի քաղվածքի հետ մեկտեղ տեղեկացվում է զինկոմիսարիատ` ըստ ուսանողի բնակության վայրի:
 • Անհրաժեշտության դեպքում տրվում են տեղեկանքներ բոլոր կուրսերի ուսանողներին` տարբեր գերատեսչություններ ներկայացնելու համար:
 • Հեռակա ֆակուլտետի բոլոր ուսանողները հաշվառվում են:
 • Ինստիտուտի հեռացված ուսանողների և շրջանավարտների անձնական գործերը ձևակերպվում, կարվում և հանձնվում են արխիվ:
 • Բաժնում պետական քննություններից առաջ կատարվում է նախապատրաստական աշխատանք, ստուգվում են անուն-ազգանունները անձնագրերի հետ` դիպլոմները ձևակերպելու համար:
 • Ուսանողների վերականգնվելու դեպքում պահանջվում և ստուգվում են բոլոր փաստաթղթերը:
 • Դիպլոմները, հաշվառման, հանձնման փաստաթղթերը հատուկ հաշվառման փաստաթղթեր են և պահվում են բաժնում` չհրկիզվող պահարանում:
 • Ատեստատների, դիպլոմների, հավելվածների պատճեները դրվում են անձնական գործերի մեջ:
 • Հաշվառվում են աշխատանքի ընդունվող բոլոր զինակոչիկները և զինապարտները, ամրագրվում են այն աշխատողները, որոնք օրենքով ունեն այդ իրավունքը:
 • Բաժինը կատարում է տարկետումից չօգտվող, ազգային բանակ մեկնող և զորացրվող ուսանողների հրամանների ձևակերպումը:
 • Բաժինը ձևակերպում է բուժական ֆիզկուլտուրայի հրահանգիչների վկայականները:
 • Դիպլոմների ստացման և հանձնման վերաբերյալ ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն ներկայացվում է համապատասխան հաշվետվություն: