Ուսումնագիտական վարչություն /

Ստորաբաժանումներ

 • ՀՀ ԿԳ նախարարության հարցաթերթիկի համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստում և կարգավորում:
 • Առկա ֆակուլտետների և հեռակա բաժնի ուսումնական պլանների պատրաստում, վերանայում և կարգավորում:
 • Ուսումնական պլան-գրաֆիկների նախապատրաստում:
 • Ուսումնական խմբերի կոմպլեկտավորում, տեղաշարժ և կարգավորում:
 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բեռնվածության պլանավորում, հաշվառում:
 • Դասացուցակների կազմում:
 • Քննաշրջանների, միջանկյալ քննությունների պլանավորում և և կազմակերպում:
 • Ուսումնական տարվա համար ամբիոնների ապահովում մատյաններով, անհրաժեշտ փաստաթղթերով, բլանկներով:
 • Վիճակագրական 3-ԳՄ աղյուսակի լրացում:
ASIPC

Ռուզաննա Մարտյան

  Ծննդյան տարեթիվ` 26.08.1972
  Հեռ. ` +374 10 553310
  Էլ. Փոստ` Ruzanna.Martyan@sportedu.am

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • 1989-1996թթ.` Երևանի Կ. Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ
 • 1979-1989թթ.` Թիվ 152 միջն. դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • 2004-2019թթ.` «Հայաստանի ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ՝
  Պաշտոնը` Վերահսկողության ղեկավար
 • 1989 -1993թթ.` Ժողովրդական տնտեսության նվաճումների ցուցահանդես
  Պաշտոնը` ինժիներ
ASIPC

Բեգլարյան Անժելա Գագիկի

12.06.1986

Հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին և 2-րդ կուրսերի պատասխանատու

ASIPC

Մխոյան Ռուզաննա Ղազարի

28.02.1966

Հեռակա ուսուցման համակարգի 3-րդ կուրսի պատասխանատու

ASIPC

Հովսեփյան Ժասմենա Հովսեփի

26.06.1987

ՖԴԱՏ ֆակուլտետի առկա ուսուցման պատասխանատու

ASIPC

Հակոբյան Կարինե Ժորայի

17.10.1980

Քննական շրջանի պատասխանատու

ASIPC

Ղազարյան Անահիտ Վիլիկի

10.04.1969

Հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին և 5-րդ կուրսերի պատասխանատու

ASIPC

Նիկողոսյան Արմենուհի Ռուբենի

02.07.1976

ՍՄԿ ֆակուլտետի առկա ուսուցման պատասխանատու

ASIPC

Հակոբյան Գայանե Արամայիսի

29.08.1973

ՍՄԿ ֆակուլտետի առկա ուսուցման պատասխանատու

ASIPC

Խաչատրյան Էլեն Սամվելի

01.05.1992

Ուսումնագիտական վարչության ղեկավարի օգնական

ASIPC

Թամրազյան Գայանե Ժորայի

01.09.1971

Լրացուցիչ և շարունակական կրթության ղեկավար

ASIPC

Ասցատրյան Նաիրա Ռոմանի

04.11.1972

Հեռակա ուսուցման համակարգի 4-րդ կուրսի պատասխանատու

 • ՀՀ ԿԳ նախարարության հարցաթերթիկի համապատասխան փաստաթղթերի նախապատրաստում և կարգավորում:
 • Առկա ֆակուլտետների և հեռակա բաժնի ուսումնական պլանների պատրաստում, վերանայում և կարգավորում:
 • Ուսումնական պլան-գրաֆիկների նախապատրաստում:
 • Ուսումնական խմբերի կոմպլեկտավորում, տեղաշարժ և կարգավորում:
 • Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բեռնվածության պլանավորում, հաշվառում:
 • Դասացուցակների կազմում:
 • Քննաշրջանների, միջանկյալ քննությունների պլանավորում և և կազմակերպում:
 • Ուսումնական տարվա համար ամբիոնների ապահովում մատյաններով, անհրաժեշտ փաստաթղթերով, բլանկներով:
 • Վիճակագրական 3-ԳՄ աղյուսակի լրացում: