Կառուցվածք /

Ռեկտորատ

ՀՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը ռեկտորին կից խորհրդակցական մարմին է:

ՀՖԿՍՊԻ-ի խորհրդի և գիտական խորհրդի նիuտերի միջև ընկած ժամանակահատվածում ռեկտորատը, սահմանված կանոնակարգով, իրեն տրված լիազորությունների շրջանակներում քննարկում է ինստիտուտի գործունեության բոլոր ոլորտների և ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշումների կատարման ընթացքին վերաբերող հարցերը:

ՖԿՍՊԻ-ի ռեկտորատը կազմված է 17 անդամից, որի կազմը հաստատում է ռեկտորը։

ASIPC

Ազգանուն Անուն Պաշտոն
Խիթարյան Դավիթ Գիտական խորհրդի նախագահ, պրոֆեսոր
Սարգսյան Գագիկ Պրոռեկտոր ուսումնագիտական աշխատանքների գծով
Նուշիկյան Անժելա Պրոռեկտոր արտաքին կապերի և ռազմավարական ծրագրերի գծով
Գևորգյան Վահան Պրոռեկտոր ֆինանսավարչական գծով
Չատինյան Աշոտ Գիտական խորհրդի քարտուղար
Ստեփանյան Լուսինե Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ
Սիմոնյան Տիգրան Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ
Ստեփանյան Արտակ Մագիստրատուրայի բաժնի պետ, դոցենտ
Մարտյան Ռուզաննա Ուսումնագիտական վարչության ղեկավար
Հակոբյան Արմեն Գիտության գծով պատասխանատու
Անդիկյան Անդրանիկ Արհեստակցական միության նախագահ
Գասպարյան Կարինե Գլխավոր հաշվապահ
Նովրուզյան Արմինե Ուսանողական խորհրդի նախագահի ժ/պ